Vår kommunpolitik

Vår vision är en modern tillväxtkommun med låg arbetslöshet, bredare arbetsmarknad och Hallands bästa skola och omsorg. Hela kommunen ska utvecklas och den starka tillväxten ska gynna alla i samhället. Det ska finnas en trygghet oavsett var du bor och kommunen ska använda både hårda och mjuka åtgärder för att öka integrationen och bekämpa den grova kriminaliteten.


Läs mer om våra fem olika utvecklingsområden