Trygg och bra omsorg för alla.

Vi står för att alla ska ha rätt till en bra vård och omsorg oavsett inkomst. I en växande kommun med ett växande antal äldre är detta kanske kommunens största utmaning. Vi är beredda att ta oss an detta! Det kommer krävas nya lösningar men också att vi tar hand om vår personal och använder dem till det som de är proffs på. Omsorgen ska anpassas till varje persons behov och alla äldre är värda en fin ålderdom. Vi har tagit tillbaka gruppboendena inom LSS till kommunal regi med högre kvalitet och bättre villkor för personalen. Vi kommer fortsätta att arbeta för att så mycket omsorg som möjligt drivs utan vinstintresse. Våra skattepengar ska gå till de äldre och personer med funktionsnedsättning, inte till vinstuttag.

Våra prioriteringar:

-     God personaltäthet i omsorgen.

-     Minskad detaljstyrning för personalen. Låt proffsen och de äldre planera vardagen tillsammans.

-     Fortsatt ordning och reda på LSS-boendena för personer med funktionsnedsättning. Vi tänker fortsätta med kommunal regi och stärka kvaliteten i verksamheten.

-     Personalen ska ha bra arbetskläder och skor.
-     Personalen är kommunens viktigaste resurs. Falkenberg ska bli Västveriges bästa offentliga arbetsgivare med heltid som norm, ännu lägre sjukskrivningstal, fler som orkar jobba till 67 års ålder och hög nöjdhet bland medarbetarna.

-     Trivselpott till mötesplatserna. Vi vill skapa en ny pott så att de äldre som går till mötesplatserna kan få ännu mer aktiviteter.