Livet är mer än jobb, skola och omsorg i hela kommunen.

Vi älskar vår fina kommun och vill att den ska vara den bästa att leva i dygnet runt, året om för alla invånare. Det ska finnas goda möjligheter till en aktiv fritid:

-     Vi vill investera i ett nytt modernt badhus.

-     Vi vill möjliggöra byggandet av ett kallbadhus i havet och fortsätta att utveckla tillgängligheten på våra badplatser i hela kommunen.

-     Vi vill fortsätta utveckla ännu fler lekplatser där alla barn kan mötas.

-     Vi värnar stadens grönområden och skogar. Lövstaviken är ett sådant stadsnära grönområde som vi vill utveckla.

-     Bättre idrottsanläggningar. Det behövs tex. en ny konstgräsplan till och motionsspåren behöver utvecklas i hela kommunen.