Lokalt valprogram på lättläst


Vi Socialdemokrater vill göra Falkenberg ännu bättre.

Vi vill att du som bor i Falkenberg ska få chansen till ett bra liv.

Det ska inte spela någon roll var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har.

Socialdemokraterna i Falkenberg tycker att skola och omsorg är det viktigaste.


Skola och förskola:

Vi vill att alla barn ska få gå i en bra förskola och skola. 

Det ska inte spela någon roll om barnets föräldrar har mycket eller lite pengar.  

Det ska inte spela någon roll om barnets föräldrar är utbildade.  

Det ska inte spela någon roll om barnet har en funktionsnedsättning. 

Alla barn ska få samma chans att lyckas! 

Vi vill stoppa all mobbing i skolan. 

Vi vill att barn som mår dåligt och har det svårt hemma ska få hjälp snabbt.  

Vi vill ha personal i skolan som hjälper barnet och föräldrarna.

Vi kallar detta för TSI (tidiga samordnade insatser) Det betyder att personalen snabbt ska hjälpa barnet tillsammans med föräldrarna. 

Särskola har bytt namn till Anpassad skola. Vi vill göra den anpassade skolan bättre så att fler får chansen att utvecklas och lyckas. Det behövs fler valmöjligheter och fler utbildade lärare.  

Vi vill att du som behöver hjälp med läxorna ska få det. 

Vi vill att skolan ska vara gratis. Det ska inte kosta några pengar att gå i skolan.

 

Omsorg/Äldreomsorg:              

När du blir gammal ska du få bra omsorg.  

Vi vill att det ska finnas tillräckligt mycket personal på äldreboenden.

Då kan personalen hjälpa varandra att ta hand om de som bor där. 

Vi vill hjälpa personalen så de inte blir stressade. 

Vi vill att fler som arbetar har utbildning. 

Vi vill göra mötesplatserna bättre så att fler äldre vill komma dit och inte vara ensamma.  

Vi vill att du som är på mötesplatserna ska få bestämma mer.

 

LSS:


LSS är en lag som betyder att personer med IF (intellektuell funktionsnedsättning) ska kunna leva som alla andra. LSS ska ge goda levnadsvillkor. 

Socialdemokraterna tycker LSS är mycket viktigt. Alla har rätt att lyckas i Falkenberg. Det ska inte spela någon roll om du har en funktionsnedsättning eller inte.

 

Du ska kunna vara delaktig i samhället och få bestämma själva över ditt liv. 

Vi vill att kommunen ska ta hand om gruppbostäder och servicebostäder. Då kan vi hjälpa till om det blir problem.  

Vi vill att personalen ska ha rätt kunskap. 

Vi vill att det ska finnas tillräckligt mycket personal. 

Vi bygger nya gruppbostäder så att du som behöver kan få en lägenhet. Under lång tid har det saknats platser. 

Vi ska planera bättre så att det inte kommer saknas boenden igen.  

Vi startar fler dagliga verksamheter. Vi vill göra det lättare att testa olika dagliga verksamheter och välja själv var du vill vara. 

Vi tycker habiliteringsersättning är viktig. Vi vill göra det tydligare att se sin habiliteringsersättning. 

Vi vill att fler personer med IF (Intellektuell funktionsnedsättning) ska få ett jobb. En av de nya dagliga verksamheterna ska göra just detta. 

All omsorg betalas med våra gemensamma skattepengar. Därför tycker vi inte att företag som jobbar med omsorg ska göra stora vinster. Vi vill att alla pengarna ska användas till att göra omsorgen bättre. 

Ingen spaning, ingen aning! Vi vill ha insyn så vi kan se om någonting blir fel. Då kan vi snabbt rätta till det som blivit fel.  

Vi vill att du som har personlig assistans ska kunna välja kommunen igen. 

Vi tycker det är viktigt med en bra samverkan med intresseorganisationer.  

Vi vill att mer text och information ska finnas på lättläst.

 

Jobb och tillväxt i hela kommunen:

När vi pratar om hela kommunen så menar vi att inte bara centrum ska växa och utvecklas. 

Vi vill göra det lättare för företag i hela Falkenberg. Därför vill vi ordna mark till dem i Slöinge, Morup, Vessigebro, Ullared och Ätran. Då blir det fler jobb.


Vi vill hjälpa den som driver företag mer.

Vi vill bygga fler bostäder i hela kommunen. T.ex. fler lägenheter på landsbygden.

 

Miljö:


Vi tycker att miljön och klimatet är jätteviktigt.  

Vi vill använda mer klimatvänliga bilar och sätta upp solceller på fler tak.  

Vi vill minska skräpet som slängs och vi vill återvinna mer.

Det ska vara enkelt att återvinna. 

Vi vill minska matsvinnet i skolorna. (matsvinn är mat som slängs).  

Vi tycker att vindkraft är bra men vill inte att det stör miljön för mycket. Vi vill helst ha vindkraftverk långt ute i havet där det blåser mycket. 

Vi vill bygga fler cykelvägar i Falkenberg så det blir enklare att cykla dit du ska.

 

(Trygghet) Kriminalitet:

Vi vill att du som bor i Falkenberg ska känna dig trygg.  

Vi vill hjälpa polisen så att de kan ta fast fler kriminella.  

Vi vill stoppa försäljning av droger. 

Vi vill hjälpa ungdomar tidigt så de inte går med i kriminella gäng. 

Vi vill hjälpa föräldrarna att ta hand om ungdomar som har det svårt. 

Vi vill ge mer pengar till föreningar som hjälper ungdomar.