Både mjuka och hårda åtgärder för ökad integration och jämlikhet

Barnfattigdomen har minskat under mandatperioden och vi har satt in flera olika förebyggande åtgärder för barn i våra socialt utsatta områden. Vi har bara börjat arbetet och tänker fortsätta att stötta de goda krafterna och ta till hårda tag tillsammans med Polisen mot den grova brottsligheten. Våra prioriteringar:

-     Rusta upp hyreshusområdena. Sloalyckan ska tex renoveras och hela området byggas ihop med övriga staden.

-     Jobb istället för kommunala bidrag. Kommunen ska ställa högre krav på de som får socialbidrag och ge dem möjligheter att försörja sig själva och sin familj.

-     Fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet närmast barnen och familjerna. Trygga barn i fungerande familjer lyckas i livet och då lyfter vi Sloalyckan och Falkagård också.

-     Hårda tag mot den grova kriminaliteten. Tillsammans med Polisen och alla andra aktörer ska kommunen se till att de goda krafterna vinner mot kriminaliteten och drogerna.

-     Vi kommer fortsätta att bygga ut antalet sommarjobb så att Sommarjobbsgarantin för gymnasieelever finns kvar. Det är viktigt att ungdomar får lära sig jobba och får arbetserfarenhet när de ska söka jobb efter gymnasiet. (Sommarjobbsgarantin innebär att alla ungdomar som söker får sommarjobb minst en gång under gymnasietiden)