Hela kommunen ska leva!

Kommunen växer nu näst mest av de halländska kommunerna i befolkning och vi har slagit rekord i markförsäljningar till företag som vill satsa. Det har aldrig startats så många detaljplaner för bostäder i våra mindre orter som under den här mandatperioden. Vi snackar inte bara om att hela kommunen ska leva. Vi ser till att den faktiskt kan växa. För oss kommer alltid jobben först. Därför är det viktigaste av allt att kommunen är den bästa för företag att växa i. Att se till att företagen kan få tag i kompetens och att vanligt folk kan vidareutbilda sig på hemmaplan är vår viktigaste fråga nästa mandatperiod. Så tar vi hela kommunen till nästa nivå:

- Skapa Campus Falkenberg med nya utbildningar som ger jobb.

- Företagsmark även i våra mindre orter så att företag inte behöver lämna landsbygden. Kommunen ska hjälpa till att eller själv skapa mark till försäljning i Morup, Ätran, Ullared, Slöinge och möjligen också Vessigebro. 

- Ny företagsmark för olika sorters företag (och sjukhus?) mellan järnvägsstationen och E6:an.

-    Göra klart och starta nya detaljplaner för bostäder i hela kommunen.

-    Fortsätta satsa på landsbygdsskolorna. F-6 nära hemmet och 7-9 med hög kvalitet på Apelskolan.

-    Landsbygdspengen till utveckling av våra mindre orter ska utökas.

-     Nej till nya områden för nya generationens höga vindkraftsverk. Boendemiljöerna är vår viktigaste naturresurs. Landsbygden behöver bostäder, jobb och bra skolor. Inte bli ett vindkraftsreservat för el till storstäderna.

-     Olika sorters matproduktion ger många invånare jobb i kommunen idag. Kommunen ska vara aktiv för att utveckla den näringen och göra det möjligt för företag med nya ideer att växa här där vi har traditionerna och kunnandet. Matproduktionen ha en viktig roll för att minska vår klimatpåverkan. Öka bidragen till vägföreningarna som gör ett ovärderligt jobb i de mindre orterna.

-     Det ska vara enkelt för vanligt folk att göra klimatsmarta val. Vi vill bygga samman cykelvägarna i staden bättre och bygga ny cykelväg mellan Slöinge-Heberg, Vessigebro-stan och längs med väg 153 i Ullared. Vi vill jobba aktivt med Hallandstrafiken för att förbättra kollektivtrafiken till de stora industriområdena.

- Det ska vara enkelt att göra klimatsmarta och miljövänliga val för företag och för vanligt folk. Vi vill fortsätta att utveckla fjärrvärme för företag så de kan minska sin klimatpåverkan och minska belastningen på elnätet. Vi vill också utveckla arbetet med återbruk ännu mer så att företag och invånare inte behöver konsumera nya saker utan kan använda det som redan finns flera gånger. 

-