Den bästa kommunen att växa upp i.

Vartenda barn ska ha en bra uppväxt i vår kommun. Familjer som behöver stöd ska få det tidigt. I skolan ska ingen lämnas efter och ingen hållas tillbaka. Föreningslivet ska få bättre förutsättningar att göra ett ännu bättre jobb med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Barnen i kommunens skolor når numera de bästa resultaten någonsin. Vi är stolta men inte nöjda förrän vi är bäst i Halland. Allt börjar i förskolan och satsningen på förskolan ska fortsätta med mer personal i de minskade barngrupperna. Vi kommer också fortsätta arbetet med mer förebyggande och tidiga insatser för barn som riskerar att hamna riktigt snett i livet. Våra prioriteringar:

-    Fördubbla kommunens stöd till föreningslivets ungdomsverksamhet.

-    Alla skolor ska vara bra skolor där barn från olika bostadsområden möts. Barn med särskilda behov behöver mer stöd tidigare, vi vill t.ex. anställa fler speciallärare. Vi vill också fortsätta att fördela mer pengar till de elever som har de största behoven. 
-    Fortsätta arbetet med att höja skolresultaten. Vårt mål är Hallands bästa skolresultat. Det uppstartade arbetet skapar resultat och nu gäller det att fortsätta med Utbildning Falkenberg som bas.

-    De minskade barngrupperna i förskolan ska behållas och det ska anställas mer personal.
-    F-6 skola och förskola så nära hemmet som möjligt är viktigt både på landsbygden och i staden. 

- Tidig hjälp från socialarbetare i skolan till barn som riskerar att inte klara skolan eller att hamna i kriminalitet och droger.

- Fortsatt satsning på att skapa fina lekplatser där alla barn kan mötas.

- Fortsatt satsning på en kulturskola utan kö som når fler barn i hela kommunen och är avgiftsfri.